Okebet Casino: License/Intellectual Property

Ang coding at istruktura ng organisasyon ng software ay nabibilang sa copyright, mga trade secret, mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, at iba pang mga karapatan ng Okebet Casino. Ang isang may-ari ng account o isang bisita ay hindi dapat:

  • Ipasa at/o ilipat ang mga serbisyo ng streaming media at proyekto ng mga video sa sinumang ibang tao sa pamamagitan ng website, o mag-post ng may katuturang impormasyon sa anumang website ng elektronikong komunikasyon o website ng serbisyo na maa-access ng mga third party.
  • Kopyahin, ipamahagi, i-publish, i-reverse engineer, i-reverse compile, i-disassemble, baguhin, o isalin ang software o subukang kunin ang source code upang makagawa ng mga derivative na file.
  • Ibenta, ipamahagi, i-sublicense, ilipat, ipamahagi o arkilahin ang software.
  • Ibigay ang software sa mga ikatlong partido sa pamamagitan ng Internet o iba pang paraan.
  • I-export ang software sa anumang bansa sa pamamagitan ng electronic transmission o iba pang paraan nang walang nakasulat na pahintulot ng Okebet.
  • Gamitin ang software para sa anumang iligal na layunin sa likas na katangian.
  • Kung may anumang pagkalugi, gastos o kaugnay na bayad sa komisyon na dulot ng anumang ilegal na paggamit, pananagutan ng may kasalanan.

Ang lahat ng mga trademark, mga marka ng serbisyo at mga pangalan ng kalakalan pati na rin ang mga imahe, graphics, teksto, mga konsepto o pamamaraan (sama-sama ang “Mga Intelektwal na Asset”) na matatagpuan sa Website, ang Client Application at ang materyal na nilalaman nito ay eksklusibong pag-aari ng Okebet at/o Mga supplier at kasosyo ng Okebet. Ang May-ari ng Account o sinumang bisita sa website ay walang karapatan na pagsamantalahan o kung hindi man ay gumamit ng anumang Intelektwal na Asset para sa anumang layunin, maliban sa kung ano ang pinapayagan ng batas.

Pinansyal na Seguridad

Ang mga pondo ng mga nakarehistrong miyembro ng Okebet ay idineposito nang hiwalay mula sa mga pondo ng kumpanya sa isang account ng kliyente na hawak ng isang Institusyon ng Pinansyal na inaprubahan ng Regulator. Magsasagawa ang Okebet ng mga hakbang upang matiyak na ang mga pondo ng customer ay hindi direktang konektado sa anumang mga pondo ng kumpanya. Ang mga pondo ng kliyente ay mapoprotektahan sa lahat ng paraan.

Inilalaan ng Okebet ang karapatan na ayusin ang anumang aspeto ng pagpapatakbo ng negosyo nito anumang oras upang sumunod sa iba pang mga regulasyong panghukuman.

Magsasagawa ang Okebet ng mga hakbang upang kumpirmahin ang pagiging tunay ng mga dokumento at impormasyong ibinigay ng Mga Gumagamit. Gagamitin ang lahat ng mga legal na pamamaraan para sa pag-double check sa impormasyon ng pagkakakilanlan at inilalaan ng Okebet Casino ang karapatang mag-imbestiga sa ilang partikular na User na natukoy na mapanganib o kahina-hinala.

Author

  • Scott

    a passionate wordsmith, breathes life into his keyboard with every stroke. Armed with a keen eye for detail and a love for storytelling, he navigates the digital landscape, crafting engaging content on various topics. From technology to travel, his blog captivates readers, leaving them yearning for more.

Proudly powered by WordPress | Theme: Courier Blog by Crimson Themes.