Definition of Terms in Okebet Casino

Ang “Okebet Casino Account” ay isang account na hawak ng isang Account Holder, para sa mga bona fide na transaksyon, na may mahigpit na layunin na magtatag ng isang normal na komersyal na relasyon sa Okebet at may mahigpit na layunin ng pagsasagawa ng pagtaya at iba pang mga transaksyon sa paglalaro at pagsusugal.

-Ang “Equipment” ay tumutukoy sa lahat ng kagamitan sa aplikasyon, kabilang ang lahat ng kagamitan na ginagamit upang ma-access ang mga serbisyong online ngunit hindi limitado sa mga personal na computer, notebook, mobile phone, electronic device ng tao, PDA phone, atbp.

-Ang “Game” ay tumutukoy sa online entertainment system na ibinigay sa website.

-Ang “Software” ay tumutukoy sa lahat ng mga programa sa computer, mga file ng data o anumang iba pang mga kinakailangan na naka-install sa isang aparato at may kakayahang mag-access ng mga website at makilahok sa mga serbisyo sa pamamagitan ng Internet.

-Ang “pagtaya sa sports” ay tumutukoy sa “sports”, “casino” o “poker” at iba pang mga kaugnay na serbisyo at online entertainment na ibinigay ng website.

-Ang “Impormasyon” ay tumutukoy sa impormasyong ibinigay sa website, ngunit hindi limitado sa mga resulta ng pagtutugma, istatistika, data ng sports, logro, atbp.

-Ang “Website” ay ang internet gateway na naa-access sa pamamagitan ng internet address kung saan ang lahat ng kasalukuyan at may katuturang impormasyon tungkol sa mga operasyon ng Okebet ay na-publish, at kung saan ang mga Serbisyo ay ibinibigay sa Mga May-hawak ng Account.

-Ang “Serbisyo” ay ang mga alok sa paglalaro at pagtaya na ibinigay ng Okebet sa May-hawak ng Account sa pamamagitan ng Website.

-Ang “Card” ay tumutukoy sa lahat ng uri ng mga card na may function na “pagbabayad”, “singil”, “debit”, “kredito”, “virtual” at/o katulad nito.

-Ang “Payment Solution Provider” ay isang tagapamagitan na nagsisilbing ahente ng pagbabayad para sa iba’t-ibang paraan ng pagbabayad.

-Regulator” ay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), na siyang awtoridad sa regulasyon na itinatag ng batas ng Pilipinas upang pamahalaan ang lahat ng uri ng paglalaro sa Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa https://www.pagcor.ph/

-Ang “Institusyon ng Pinansyal” ay isang bangko at/o iba pang institusyon na kinokontrol ng isang naaangkop na Batas sa mga serbisyong pinansyal sa domestic o katulad nito.

-Ang “Aplikasyon ng Kliyente” ay nangangahulugang ang application ng web browser na binuksan ng May-hawak ng Account upang magamit ang Mga Serbisyo.

-Ang ibig sabihin ng “Software” ay ang lahat ng software na ginagamit ng Okebet upang mag-alok at/o magpatakbo ng Mga Serbisyo at/o patakbuhin ang Client Application.

-Ang “Prize” ay isang halaga, bonus o reward na maaaring mapanalunan ng May-ari ng Account.

-Ang “Inactive Account” ay isang Okebet Account na hindi nakapagtala ng anumang pag-log-in at/o pag-log-out para sa isang panahon na lumampas sa 6 na magkakasunod na buwan.

Author

  • Scott

    a passionate wordsmith, breathes life into his keyboard with every stroke. Armed with a keen eye for detail and a love for storytelling, he navigates the digital landscape, crafting engaging content on various topics. From technology to travel, his blog captivates readers, leaving them yearning for more.

Proudly powered by WordPress | Theme: Courier Blog by Crimson Themes.